[ 1-5 ]
Name
Number
Set
Card Type
Pokémon Type
Rarity
6
BREAKthrough
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
11
XY
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
7
Next Destinies
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
2
Emerging Powers
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
8
Black & White
Pokémon – Stage 1
Grass
Uncommon
[ 1-5 ]